BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
Фондация Антидот България
Фондация “Антидот" е българска неправителствена организация, създадена през 1995 г. Дейността е: информационна и превенционна за рисковете, свързани с ранната употреба на легални и нелегални психоактивни вещества. Фондацията отделя специално внимание върху търсенето на нови възможности за по-адекватна реализация на почти неизползвания още потенциал на неправителствените организации, медиите и гражданското общество. Световният опит доказва, че успехите в тази област се определят повече от степента на ангажираност на цялото общество, отколкото от функционирането на специализираните държавни институции. От 1997 г. “Антидот" има Меморандум за сътрудничество с МВР и Договор за сътрудничество с немската фондация “Ханс Зайдел". Досега са издадени и разпространени в цялата страна повече от 60000 дипляни и над 38 хиляди книги, плакати и икони. Фондацията има намерение да разшири своята дейност в следните основни направления: провеждане на превенционни семинари в градовете на страната с повишен риск, създаване и разпространение на нови информационни материали, включване в инициатива за изграждане на рехабилитационен център за социализиране на младежи с различни зависимости (алкохол, хазарт, наркотици), съвместно с Българската православна църква.

Фондация Антидот осъзнава отговорността си на обществена неправителствена организация, освен за опазване на здравето на хората и за опазването на околната среда. и съхраняването на природните ресурси. Водена от стремежа да съдейства за подобряването на средата, в която живеем и устойчивото развитие Фондация Антидот разширява дейността си като въвежда екологични образователни програми - антидот срещу замърсяването на Земята.
Copyright © www.antidot-bg.com 2007
Created by www.takiva.net