BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
ДЕЙНОСТ

Фондация "АНТИДОТ" подкрепя Становището на Светия Синод на Българската Православна Църква за Истанбулската Конвенция.

От името на Управителния съвет на Фондация "АНТИДОТ", която е българска неправителствена организация, създадена през 1995г., занимаваща се с превенционна дейност за рисковете, свързани с ранна употреба на легални и нелегални психоактивни вещества. "АНТИДОТ" имаше сътрудничество с Фондация "Ханс Зайдел" - Германия за осъществяване на Проекта "Аз избрах живот без дрога", който продължи около десет години в български училища. По Проекта са издадени и разпространени в цялата страна над 170 хиляди дипляни, над 80 хиляди книги, плакати, както и информационни материали. Проведени бяха над 200 семинара в 80 столични училища, както и в страната. В проведените семинари са участвали представители на Военно- медицинска академия - "Токсикология", Българската Православна Църква, Фондацията, представители от неправителствени организации, както и от МВР- Пресцентър.

За информация: www.antidot-bg.com

Партньори:

При провеждане на семинарите са раздадени над 170 хиляди икони на участващите от Софийска Духовна Семинария "Свети Йоан Рилски" при Българска Православна Църква. Родителите на участващите деца в семинарите направиха подписки за изучаване на предмета "Вероучение" в българското училище. Ръководството на Фондацията подкрепя Проекта на Светия Синод за въвеждане на вероучението, в който е обозначено точно, без дискриминация, в зависимост от вярата, която се изповядва, предмета. Бяха проведени през 2012г. пресконференции в които участваха: Фондация "Антидот", Български Родителски Комитет и Родителски Комитет за духовно- нравствено възпитание по повод Проекта на Светия Синод. Всички подписи бяха внесени в Народното събрание, но така и изчезнаха безследно. Това значи, че през изминалите години безразлично и безхаберно не се реагираше към нашите предложения. През годините се увеличаваше броя на агресията, ранната употреба на забранени вещества, както и разпространението им в училищата.

Преди години беше внесен от проф. Станилов Проект за изучаване на вероучението, но той беше отхвърлен. Обединените патриоти имат желание да помогнат за спасението на българските деца от изброените пороци, но това не се приема в Народното събрание, поради изключваме на вероучението като задължителен предмет в учебната програма.

Фондацията взима отношение и по друг наболял въпрос - Истанбулската Конвенция. В нашата страна за първи път се обединяват: Българската Православна Църква, Католическата Църква и Главното Мюфтийство и всички Евангелски църкви, като взимат правилното решение да не се подкрепя Истанбулската Конвенция.

В Конвенцията вниманието на обществеността се концентрира върху чл. 3 и чл. 4, в които се говори за т.н. трети - социален пол. Чл. 12 много ясно отрича стереотипните роли на мъжа и на жената като полове. Важната роля на жената е да бъде майка и съпруга, както на мъжа - да бъде баща на децата й и да се грижи за тях. На това се крепи човечеството. Както Бог е отредил двата пола мъж и жена – човечеството съществува. Друг текст - член 14 гласи, че нашите деца и то от ранна детска възраст, трябва да изучават нестереотипните роли на пола. Децата ще бъдат задължени да изучават тези нестереотипни роли – на мъж, който се изживява като жена и обратното, което нарушава традиционните ценности на нашето общество и нравственото и духовно състояние на обществото. След приемането на Kонвенцията ще се осъществява мониторинг като се прилага в България от т. нар. експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO), която представлява независим експертен орган. Представители на GREVIO ще обикалят детските градини и училищата, за да установяват как се прилага Истанбулската Конвенция. Това е удар върху нашия национален суверенитет в нашето общество.

Друг текст е чл. 60, определящ следното: Ако в някоя държава дадено лице се изживява в нестереотипната си роля на мъж или на жена и се чувства заплашен в своята държава да проявява тази своя същност, то той придобива автоматически статут на бежанец в друга държава. Тогава сме длъжни да го приемем като част от обществото. Това е недопустимо и нередно!

Фондацията, като неправителствена организация е създадена в 1995г. от достойни публични и обществени личности с висока гражданска отговорност. В ръководството влиза Епископ Сионий - Игумен на Троянския манастир в момента, бивш Ректор на Софийска Духовна Семинария "Свети Йоан Рилски", както и бивш Викарен Епископ на Видинска Митрополия. Фондация "Антидот" подкрепя Становището на Българската Православна Църква и отхвърля ратифицирането на Истанбулската Конвеция като се има в предвид демографската криза, бежанския поток и нравственото падение в нашата страна, лишена от години от християнските ценности и морал. Домашното насилие и защитата на жени и деца са уредени и сега в закони в нашето законодателство, които могат и в момента да бъдат прилагани по- ефективно. Подкрепяме Петицията до народните представители за отхвърляне на Истанбулската Конвенция в цитирания сайт: http://civilactionbg.com/?p=222 в Народното събрание.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

06.02.2018г. гр. София

Фондация "АНТИДОТ"
Председател: Я.Тодорова
адв. Е. Иванова
ivano.ekaterina@gmail.com

Становището на Фондацията за Истанбулската Конвенция е изпратено на следните институции:


Според последни експертни оценки от Националния център по наркомании в България се злоупотребява най-често с: - канабис (марихуана) - от 110 – 260 хил. души; - хероин – около 30 хил. души; - успокоителни лекарства (транквилизатори) – 40-50 хил. души. Характерно за последните 2-3 години е рязкото увеличение в употребата на стимуланти: амфетамини и екстази – около 30 хил. души. Най-слабото звено в изграждащата се едва сега система за обществена помощ и подкрепа на младите хора в България, мъчително стигнали до убедено решение да се освободят от зависимостта си към наркотични и други вещества, са дейностите по рехабилитация и социална адаптация, след преминаване през етапите на детоксикация и активна терапия. В тази решителна, финална фаза на оздравителния процес, у нас реално не се прави нищо и това в крайна сметка води до провал на всички предишни усилия. В страните на ЕС по програми за лечение и ресоциализация на зависими участват активно държавата и църквата: Германия, Гърция, Испания, Румъния, Италия, Словакия, Чехия, Полша и други страни. Фондация “Антидот" е получила подкрепата на ректора на Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски"- Велички Епископ Сионий за сътрудничество в Проекта “Превенцията срещу наркотичните вещества и злоупотребата с тях" в учебните заведения на столицата. Мотото: “Аз избрах живот без дрога" Този проект е реализиран съвместно от: МВР – Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността", Софийската духовна семинария “Св.Йоан Рилски" и лично от Ректора, който е член на управителния съвет на фондацията и Фондация “Антидот" – България. С любезното финансово съдействие на Фондация “Ханс Зайдел" – Германия. В проведените 195 семинари са участвали лектори от ВМА, МВР, Музея на МВР, Епископ Сионий, Архимандрит Антим, Отец Кирил Дидов, Отец Лука и Отец Исаак и лектори ВВМА - д-р Нейкова, д-р Арнаудов, д-р Митев и д-р Захари Николов, лектори от МВР - Разум Даскалов, Даниела Димитрова, Ани Босилкова, Яна Тодорова, Владимир Нанев и Ваня Шиндерова и организатори - Валентин Гьорев, Стефана Семерджиева, Емилия Величкова. Присъствали са около 38 000 ученици от столичните училища, на възраст от 12 до 18 години, раздадени са 60 хиляди дипляни, 38 хиляди икони, и над 30 хиляди книги: “Дрогата" от Разум Даскалов, д-р по химия; “Азбука на оцеляването" от И. Бацаров, д-р по право и “Наркотичната зависимост" от проф. Олаф Кооб. Православната църква трябва да играе една от водещите роли при възпитанието на младото поколение в България в духа на християнските ценности. Ректорът на Софийската семинария, на разбираем език, успяваше да внуши на децата доверие в Българската православна църква, любов и вяра. С неговите идеи , с обогатяващото му присъствие, Фондацията вървеше напред и разширяваше дейността си. На Молебените, които отслужваше на 26юни (Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотиците), който отбелязвахме в Софийската семинария под егидата на ООН, участваха много ученици и учители. Ректорът представяше достолепно и достойно Семинарията и в множество обществени прояви, което разшири присъствието на Българската православна църква в обществения и духовен живот. Това е наложително и нужно за младото поколение и неговото правилно развитие и възпитание като достойни членове на Гражданското общество и Европейската общност.

С грижа за околната среда и за насърчаване на устойчивото развитие фондация "Антидот" подготвя обществена образователна програма за опазване на околната среда. Провеждането на образователните проекти се осъществява в партньорства със заинтересовани институции, учебни заведения и други неправителствени организации. Екологичните образователни програми са ориентирани към младите хора и интегрират най-добрите европейски практики и модели за предаване на знания за околната среда, екологична култура, изграждане на ценности, отговорно отношение, способност за критично мислене и поведение и лична инициатива в интерес на опазването на околната среда и обществото. Екологичните образователни програми, подготвяни от фондация "Антидот" са фокусирани към природната среда и връзката й с икономическия и социален живот. Реализирането на програмите включва природозащитни практически проекти и инициирането на събития.
Информационни програми сред учащите се за здрaвни въпроси и вредата от токсичните вещества.
През 2012 – 2015г. Фондация "Антидот“ в сътрудничество с Български родителски комитет/БРК/ полага огромни усилия за внасяне в образователната програма на Министерство на образованието проекта на Светия Синод на БПЦ за изучаване на предмета "Вероучение“ задължително, а не свободно избираем /ЗИП/. Организирахме разяснителни кампании в някои градове и проведохме няколко пресконференции с представители на родителите, НПО и средствата за масова информация. Разпространихме много книги и учебни помагала за неделните училища в страната. Дискриминацията е от години и продължава до днес. При провеждането на семинарите в 70 столични училища събрахме подписи на ученици, учители и възпитатели и ги внесохме в Народното събрание. Те просто изчезнаха от там, заедно с нежеланието да се обърне внимание на проблема. Той е невежество, агресия, секти, наркотици и други. Това е картината на болно младо поколение, заради нечии интереси, което води до унищожаване на ценностите в образователната с-ма в българските училища.
Ръководството на Фондация "Антидот“ счита, че е необходимо да се вземат спешни мерки да се преодолее празнотата в образователната система, което води до деградация на младото поколение в любимата ни България. Това, че сме единствената страна от Европейския съюз, в която не се изучава Вероучение, както е по проекта на Светия Синод – БПЦ, внесен в Парламента при обсъждането на образователните промени в МОН през 2015г.
Бог да Благослови нашите пътища, които следвахме от 1995 година до сега.
Това е истината и смятаме да я защитаваме до край за спасение на българските деца.
Анкета
26 юни
Международен ден на ООН