BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
ДРОГИТЕ
Дроги е другото популярно /и не толкова обременяващо/ название на наркотиците. В съзнанието на повечето хора то се асоциира преди всичко със забранени от закона наркотични субстанции. Всъщност терминът дроги се отнася не само за тях, а за всички вещества, които се определят като психоактивни. Както личи от името им, те действат върху централната нервна система и променят психическото състояние на човека. Много от психоактивните вещества са обект на строг международен контрол и забрани /хероин, канабис, амфетамини и т.н./, други се предлагат в огромни количества легално /алкохол, тютюн/. Според характера на въздействието им върху централната нервна система дрогите могат да бъдат обособени в няколко групи.
ОПИАТИ
Голяма група, която включва природни продукти /опиум, морфин, кодеин/, техни полусинтетични производни /като хероин/ и изцяло синтетични вещества /например метадон или фентанил/.
Опиум. Дрога, добивана от култивиран вид мак (Papaver Somniferum). Като опадат цветовете, върху още незрелите плодни капсули със семена /маковици/ се правят нарези, от които изтича бял млечен сок. Той потъмнява бързо и се сгъстява.
С течение на времето кафявият суров опиум става все по-тъмен и по-твърд, като от мек, лепкав материал
постепенно се превръща в суха, трошлива смола.
Морфин. Основно психоактивно вещество в опиума, което в най-голяма степен определя въздействието му върху човека. Прилага се под формата на соли /хидрохлориди или сулфати/ - бели кристални прахове, горчиви на вкус. Разтворен /в ампули/ или като съставка в таблетки морфинът се използва в медицината, като се изписва със специални рецепти.
Хероин. Представлява диацетилно производно на морфина. Сега почти цялото количество морфин от незаконно получения опиум се превръща в хероин. В чиста форма е бял прах с горчив вкус. В прахообразен вид се предлага и на нелегалния пазар, но цветът му рядко е бял. До крайния потребител достига нещо от жълтокафяво до тъмнокафяво, понякога дори почти черно. В уличните дози могат да се открият всевъзможни добавки, което често превръща дрогирането с хероин в нещо като опасна игра на руска рулетка.
Полусинтетични и синтетични опиати. Освен хероин чрез химическа модификация на съставки в опиума са получени и други опиати, използвани в медицината или нелегално – хидрокодон, хидроморфон, дихидрокодеин, оксикодон, бупренорфин и др. Не са малко и напълно синтетичните опиати – петидин, метадон, тилидин, фентанил /както и многото негови легални и нелегални производни/.
Още за дрогите...
Обратно към проблема