BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
ФОНДАЦИЯТА
Фондация "Антидот" е сред водещите български неправителствени организация в областта на превенцията на рисковата ранна употреба на дроги. Експертите на фондацията са убедени, че позитивните промени в това направление са невъзможни без непринуден диалог с младите хора, отчитане на техните нагласи и предлагане на реални възможности за всевъзможни занимания и дейности извън пристрастеността към наркотици.Националната политика в момента е прекалено фокусирана върху политически по-атрактивната превенция на разпространението на наркотици. Шумно рекламираните залавяния и удари всъщност не надхвърлят размерите на калкулирания предварително риск от организираната престъпност. Затова в крайна сметка наркотиците в България сега са по-достъпни, а на нелегалния пазар се предлага по-голямо разнообразие от сравнително евтини психоактивни вещества. Фондация "Антидот" акцентира върху все още подценяваната и пренебрегвана у нас, въпреки доказаната си ефективност, превенция на търсенето на дроги от млади хора.
Фондация "Антидот" осъзнава отговорността си на обществена неправителствена организация, освен за опазване на здравето на хората и за опазването на околната среда. и съхраняването на природните ресурси. Водена от стремежа да съдейства за съхраняването на природните ресурси, подобряването на средата, в която живеем и устойчивото развитие Фондация "Антидот" разширява дейността си като въвежда екологични образователни програми - антидот срещу замърсяването на Земята.
Управителен съвет
- Яна Тодорова, журналист, президент на фондацията;
- Доц. д-р Никола Александров;
- Д-р Константин Тренчев, почетен председател на КТ "Подкрепа";
- Велички епископ Сионий, игумен на Троянският Манастир;
- Разум Даскалов, д-р по химия
- Камен Тодоров, инженер
- Добринка Добрева, юрист
Контакти
Тел. 02/48-38-554
0887 601-455
0898 289-147
e-mail: gufo@abv.bg