BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР на ООН

ОБРЪЩЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БОРБА
С УПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ
26 юни 2008 г.

Преди десет години, в отговор на сериозните проблеми в света, породени от наркотиците, държавите – членки на Организацията на Обединените Нации свикаха специална сесия на Генералната Асамблея на ООН, на която те поеха ангажимента да посветят усилията си на реализирането на програма за намаляване на производството и употребата на наркотици.
Днес наркотиците продължават да отнемат и разрушават живота на хората, да пораждат престъпност и да заплашват устойчивото развитие на държавите. Но днес ние знаем по-добре как да посрещнем предизвикателствата, пред които ни изправят наркотиците. Налице са все повече доказателства за развитието на тенденциите на употреба на наркотици и наркозависимост. Сътрудничеството и взаимопомощта между държавите създават предпоставки за укрепване на капацитета на техните правоприлагащи органи да противодействат на това явление. Нарасналата помощ за развиващите се държави помага да се намали бедността и да се повлияе на производството и продажбата на нелегални наркотични култури, като се създадат за фермерите устойчиви алтернативи за прехрана. Засиленото внимание върху превенцията и лечението поставя здравето в центъра на стратегиите за борба с наркотиците и позволява да се намали разпространението на HIV/AIDS. Нараства всеобщото разбиране, както в отделните общности, така и сред държавите, че контролът върху наркотиците е отговорност, която трябва да бъде споделена от всички нас.
Сега, когато честваме 60 години от Всеобщата Декларация за Правата на Човека, аз искам да напомня за отговорностите на всички държави да спазват правата на лишените от свобода, които са наркозависими или излежават присъди за престъпления, свързани с наркотиците и най-вече да обърна внимание на техните права на живот и справедлив съдебен процес. Искам също да призова държавите да осигурят на хората, които се борят с пристрастяването към наркотиците, равен достъп до здравни и социални услуги. Нито един човек не заслужава и не трябва да бъде дискриминиран или да бъде обект на предразсъдъци заради своята зависимост от наркотиците.
Усилията, които обединихме през последните десет години, ни помогнаха да разберем по-добре световния проблем с наркотиците и да укрепим своята решимост да се справим с вредата, която наркотиците нанасят на хората, на обществата и на държавите, в които живеем.
На този международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици, призовавам всеки един от нас да поеме част от отговорността да бъде предотвратена и намалена вредата от наркотиците и така да допринесе за изграждането на един по-здрав и по-сигурен свят.
Обратно