BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
ПАРТНЬОРИ
www.mvr.bg - Министерство на вътрешните работи – Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността", Музей на МВР
www.minedu.government.bg - Министерство на образованието и науката
www.sofia.bg - Столична община
www.sofia-seminaria.org - Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски"
www.podkrepa.org - Конфедерация на труда "Подкрепа"
www.unodc.org/rposee - Служба на ООН по наркотиците и престъпността
www.antidrug.hit.bg - Фондация "Семейство и дрога"
Фондация "Ханс Зайдел" - www.hss.de
Немската фондация "Ханс Зайдел" носи името на баварския политик Ханс Зайдел /1901-1961/, който е съосновател на партията ХСС. Баварски министър на икономиката /1947-1954/ и баварски министър-председател /1957-1960/, той е известен като "архитектът на модерна Бавария". Фондацията е основана през 1967 г. Тя се финансира от федералния бюджет и от област Бавария, както и от частни дарения. "В служба на демокрацията, мира и прогреса" – това е мотото на Фондация "Ханс Зайдел". Още от основаването си фондацията се занимава с образователна дейност за свободно развитие на личността, социална отговорност и солидарност. Тази мисия е актуална повече от всякога днес, когато необходимостта да се поема отговорност изпъква повече на фона на "възпитанието в самостоятелност" и "активно гражданско общество". Фондацията има проекти в 55 страни /2002 г./, а нейният екип от специалисти е осъществил 7200 семинара със 167000 участници /2001 г./ В Средна, Източна и Югоизточна Европа Фондация "Ханс Зайдел" работи в областите обществено-политическо обучение, съдействие на администрацията, създаване на институции в правителствения и гражданския сектор. Най-общо целта е да се помогне на процеса за хармонизиране на местните стандарти с европейските, да се повиши готовността за предотвратяване на кризи и да се минимизира опасността от конфликти.
Фондация "Ханс Зайдел" поддържа образователни центрове във Вилдбад Кройт и в манастира "Бани", както и конферентен център в Мюнхен. Фондацията има три представителства в столици и над 30 проектоофиса по света. На този фон фондацията "Ханс Зайдел" работи активно в Албания, България, Хърватска, Румъния, Сърбия, Словакия, Чехия, Украйна и Унгария. Затова мероприятията, които провеждаме, са в областите обществено-политическо обучение, подпомагане на администрацията, създаване на институции в правителствения и неправителствения сектор. Целта е да се постигне изграждането на граждански общества, както и оказване подкрепа на частната инициатива. Представител на фондация "Ханс Зайдел" за България е г-н Богдан Мирчев.