BG  EN
Начало
Фондация
Информация
Галерия
Дейност
Партньори
Фондация Антидот България
www.ndc.government.bg – Национален съвет по наркотични вещества /със списък на лечебните заведения/
www.ncn-bg.org – Национален център по наркомании
www.sofiamca.org – Столичен превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите
www.nfp-drugs.bg – Национален фокусен център за наркотици и наркомании
www.initiativeforhealth.org – Фондация "Инициатива за здраве"
www.emcdda.europa.eu – Европейски център за мониторинг по наркотици и наркомании
www.unodc.org – Служба на ООН по наркотиците и престъпността
www.nida.nih.gov – Национален институт по злоупотреба с дроги /САЩ/
www.drugscope.org.uk – Британски неправителствен институт за изследване на дрогите
www.dea.gov – Служба за борба с наркотиците /САЩ/
www.hyperreal.org – информация за дрогите
www.lycaeum.org – информация за дрогите
Обратно